طی مراسمی فرماندار ابرکوه از جامعه دامپزشکی ابرکوه تقدیر کرد

طی مراسمی فرماندار ابرکوه از جامعه دامپزشکی ابرکوه تقدیر کرد

طی مراسمی فرماندار ابرکوه از جامعه دامپزشکی ابرکوه تقدیر کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه سید نبی رسولی فرماندارشهرستان  ابرکوه ضمن تبریک ۱۴مهربعنوان روز دامپزشکی  با اهداء لوح سپاس از زحمات جامعه دامپزشکی شهرستان ابرکوه تقدیر بعمل آورد. پیش از آن از طرف شبکه دامپزشکی از پرسنل بازنشسته ابرکوه با اهدا هدایایی تقدیر شد.مراسم روز ملی دامپزشکی به همت شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه و با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان ابرکوه ، پرسنل شاغل و بازنشسته شبکه دامپزشکی و مراکز بخش خصوصی ابرکوه در محل سالن شاهنامه ابرکوه برگزار شد.

در ادامه دکتر فاتحی نیا ضمن تبریک ۱۴ مهر ماه به جامعه دامپزشکی گزارشی از عملکرد شبکه دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی ارائه و پس از آن کلیپ ویدئویی به نمایش گذاشته شد.