همزمان با هفته جهادکشاورزی صورت گرفت؛

دیدار فرماندار با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز همزمان با هفته جهاد کشاورزی، زارع زاده فرماندار از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از مدیر و کارکنان این اداره، از نزدیک در جریان عملکرد آن ها قرار گرفت.