بمناسبت روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر صورت گرفت

به گزارش رواط عمومي فرمانداري كاركنان اداره جمعيت هلال احمر ابركوه در روز جهاني هلال احمر و صليب سرخ در محل فرمانداري،با "محمد مهدي عادل" فرماندار ابركوه ديدار كردند.

 

در اين ديدار عادل ضمن ياداوري مسئوليت خطير جمعيت هلال احمر از همه كاركنان اين اداره تقدير و تشكر  كرد و بر پيگيري و رفع نيازمنديهاي موجود جهت انجام  بهتر ماموريتهاي محوله نظير

 

پايگاه امداد و نجات جاده اي ،تهيه داروهاي خاص ، خانه سالمندان و ... تاكيد نمود.

 

 

18ارديبهشت روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر نامگذاري شده است.