حضور معاون فرماندار در بخش بهمن و سرکشی از پروژه ها

زارع زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ابرکوه و بخشدار بهمن صبح امروز از پروژه های عمرانی بخش بهمن بازدید کردند.

در این برنامه از راه دسترسی روستای جعفرآباد رضائی و چاه های کشاورزی (جاده هنشکی) و پیگیری آسفالت آن، کنار گذر روستای اسفند آّباد و برنامه ریزی در خضوص دفع آب های سطحی، ترمینال ضبط پسته در روستای خرم آباد، پروژه جاده ابرکوه- اسفندآباد- صفاشهر و تکمیل آسفالت آن و تولیدی دی کلسیم فسفات و سولفات پتاسیم و پیگیری کنترل آلایندگی آن واقع در ناحیه صنعتی بخش بهمن بازدید به عمل آمد و مشکلات آن ها مورد بررسی قرار گرفت.