بیست و چهارمین مانور تخلیه و اسکان اضطراری زلزله برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور فرماندار و سایر مسئولین مربوطه در محل آموزشگاه شهید مطهری برگزار گردید.

قابل ذکر است این مانور، با هدف افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و جامعه در مورد زلزله، ایجاد آمادگی برای انجام واکنش‌های ایمنی و مقاوم سازی، برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده‌های طبیعی و نهایتاً کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله برگزار شد.