بزرگداشت استاد شعر و ادب ابرکوه

توسط فرماندار از احمد امیدی معلم و استاد شعر و ادب و دیگر پیشکسوتان آموزش و پرورش در دهه فجر تقدیر به عمل آمد.