برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان ابرکوه با حضور معاون استاندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان با حضور شاه حسینی معاون توسعه مدیریت و‌ منابع انسانی استاندار، فرماندار، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در محل فرمانداری برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه ضمن بررسی اعتبارات شهرستان و تخصیص بودجه به دستگاه های اجرایی، مدیران دستگاه های مختلف شهرستان نیز به ارائه گزارش عملکرد در حوزه کاری خویش پرداختند. 

در ادامه در خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با محوریت ساماندهی روستاهای واجد شرایط و شناسایی سکونت گاه های غیررسمی بحث و تبادل نظر شد.‌

در پایان نیز مقرر گردید ۴ دهیاری به عنوان دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ وظیفه ساماندهی و رسیدگی به روستاهای واجد شرایط و سکونت گاه های غیر رسمی را برعهده بگیرند.