با حضور فرماندار بازدیدهایی در بخش بهمن انجام شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز با حضور محمدهادی زارع زاده فرماندار، بازدیدهایی در محل بخش بهمن انجام شد:

بازدید از پارک جنگلی اسفندار و بررسی نحوه آبیاری و بهبود و توسعه آن

حضور در آموزشگاه دخترانه میرغفاری(متوسطه دوره اول) روستای اسفندآباد و قرار گرفتن در جریان مشکلات آموزشگاه

بازدید از آموزشگاه دخترانه ابوالفضل سربازی(متوسطه دوره دوم) روستای اسفندآباد و حضور در جمع دانش آموزان و گفت و گو با آنان

بازدید از روند توسعه و پیشرفت جاده ابرکوه- اسفندآباد- صفاشهر و بررسی کمبودها و مشکلات آن