بازدید فرماندار از معادن سنگ کوه اعلا ابرکوه

گزارش تصویری بازدید فرماندار از معادن سنگ کوه اعلا ابرکوه جهت بررسی مشکلات و نحوه فعالیت آن ها