بازدید از کارخانه های تولید شن و ماسه شهرستان ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، ظهر امروز زارع زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت از کارخانه های تولید شن و ماسه شهرستان ابرکوه بازدید کردند.

در این بازدید وضعیت تولید این کارخانه ها و همچنین کیفیت مصالح تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.