نواختن زنگ سپاس درمدارس ابركوه

ابركوه ، نيروي انتظامي ،سپاه ومدير آموزش پرورش ابركوه وهمراهان ضمن تقدير از معلمين دلسوز زنگ سپاس نواخته شد .دراين مراسم فرماندار ابركوه ضمن تقدير از مقام والاي معلم شغل معلمي را  همواره چون انبيا الهي كه رسالت هدايت بشر و وظيفه بازگشت انسانها را از جهالت را بردوش مي کشندعنوان نمود . وي متذكر شد . تعليم و تعلم از شئون الهي است و خداوند، اين موهبت را به پيامبران و اولياي پاک خويش ارزاني کرده است تا مسير هدايت را به بشر بياموزند و چنين شد که تعليم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرينش  درآمد. انسان نيز با پذيرش اين مسئوليت، نام خويش را در اين گروه و در قالب واژه مقدس معلم ثبت کرده است. معلم، ايمان را بر لوح جان و ضميرهاي پاک حک مي کند و نداي فطرت را به گوش همه مي رساند. همچنين سياهي جهل را از دل ها مي زدايد و زلال دانايي را در روان بشر جاري مي سازد.