معارفه مدیرکل جدید امور شهری استانداری یزد

در مراسمی که با حضور معاون محترم امور عمرانی استاندار و جمعی از کارمندان دفتر امور شهری استانداری در دفتر معاونت عمرانی برگزار شد محمود شاکری شمسی به عنوان مدیر کل جدید امور شهری و شوراها معرفی شد.
سید محمد میرسعیدی در این نشست با اشاره به زحمات کارمندان این دفتر، خدمات گسترده و سنگین اداره امور شهری و شوراها را یادآور شدو گفت:. شهرداری ها در راستای خدمات رسانی از جایگاه خاصی برخوردارند و کنترل و نظارت بر بودجه شهرداری ها و کنترل طرح های شهرداری ها از موضوعاتی است که در دفتر امور شهری و شوراها پیگیری می شود.
معاون استاندار یزد ضمن قدردانی از زحمات فروغی نسب مدیر کل سابق امور شهری ، برای شاکر شمسی در سمت مدیرکل جدید این دفتر آرزوی توفیق کرد.