به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ برنامه های فرهنگی و هنری قابل اجرا در شهرستان ابرکوه در نشست مشترک فرماندار و بخشداران ابرکوه بامدیرکل ارشاد استان  بررسی شد.
کنگره دو سالانه  شعر کویر ، نامزدی ابرکوه در برنامه پایتخت کتاب در سال ۹۹ ، کنگره بزرگداشت عزیزالدین نسفی ،بزرگداشت مفاخر ابرکوه از اهم مباحث مطرح شده در این نشست بود.


edd31594-2edb-4a73-a5d9-79dfe4d00a2b.jpg