به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه در نشستي بر تسريع راه اندازي مركز خونگيري و تاسيس پايگاه انتقال خون با حضور اميدي نماينده فرماندار و اكرمي سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان با مدير كل سازمان انتقال خون استان يزد تاكيد شد.

در اين جلسه نماينده فرماندار با اشاره به بلا استفاده بودن ساختمان انتقال خون در ابركوه اظهارداشت: پايگاه سيار به صورت فصلي بر پا ميشود ولي پاسخگو نيست.

اميدي گفت: درخواست هاي مكرر مردم و آمادگي براي اهداء خون بسيار خوب به لحاظ كيفيت و كميت، بعد مسافت تا مراكز خونگيري در استان و ساير شهرهاي همجوار، ضرورت ايجاد اين مركز را نشان مي دهد و عدم وجود پايگاه انتقال خون در اين شهرستان، مشكلاتي را براي اهدا كنندگان در مراجعه به اين مراكز به وجود آورده است.

وي افزود: از طرفي  وجود نيروهاي آموزش ديده، وجود ساختمان  پايگاه در ابركوه مي طلبد تا مسئولين نسبت به تجهيز اين مركز و راه اندازي آن در آينده اي نزديك تمهيداتي بينديشند و مردم نوع دوست و نيكوكار شهرستان را در اين زمينه ياري نمايند.

رئيس سازمان انتقال خون نيز با اشاره به اينكه با وجود تامين بسياري از زيرساخت ها، ما نيز خواستار و پيگير هستيم تا مركز خونگيري در ابركوه راه اندازي شود، اقدامات اين سازمان را ارائه نمود و اظهار اميدواري كرد با تامين تجهيزات مورد نياز اين مركز راه اندازي شود.

در ادامه مقرر گرديد كه نيروهاي خونگير براي طي دوره آموزش تكميلي با همكاري شبكه بهداشت و درمان شهرستان به يزد اعزام و با پيگيري هايي كه مسئولين در خصوص تجهيزات به عمل خواهند آورد در آينده اي نزديك شاهد شروع به كار مركز خونگيري در شهرستان ابركوه باشيم.

مسئول پيگيري امور انتقال خون در ابركوه از خيرين و نيكوكاران خواست تا در جهت تامين نيازهاي اساسي،  اين مركز را ياري دهند که در صورت همراهي و همكاري مردم مي توانيم در آينده شاهد راه اندازي مركز فرآوري خون در شهرستان نيز باشيم.

 


1.jpg 12.jpg