هماهنگي برگزاري مراسم دهه فجرسال 89

10/11/89درمحل فرمانداري ابركوه و با حضور مسئولين كارگروه هاي  مختلف برگزاري دهه فجر برگزار گرديد ضمن تسليت مناسبتهاي ايام دهه آخر صفر وبيان سخناني از معمار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) برهرچه با شكوهتر برگزار شدن اين مراسمها تاكيد نمود .وي ادامه داد بالغ بر 150برنامه از جمله تشكيل نمايشگاه ،نورافشاني شب 22بهمن،خواندن سرود1357نفري دانش آموزان و...دراين ايام انجام خواهد شد وي متذكر شد دريايان دهه فجر كارگروهها ،ارزيابي هاي خود رااز نحوه