هشتمین اجلاس استانی نماز 

🔻هشتمین اجلاس استانی نماز 

🔻با موضوع:

🔹نماز
🔹مدرسه
🔹دانشگاه 
🔹خانواده

🔸پنج شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح
🔸مصلای شهدای محراب شهرستان‌ ابركوه

Download فیلم