نمایشگاه کتاب در ابرکوه

دراین نمایشگاه یک هفته ای 500 جلد کتاب با موضوعات دینی وکودک ونوجوان بنمایش درامده است.