نماينده مجلس :مردم در مقابل هرگونه گستاخي عليه نظام اسلامي مقابله مي كنند

كاظم فرهمند در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا با اشاره به حماسه 9 دي ماه تصريح كرد :حوادث بعد از انتخابات عاشوراي 88 نشان داد كه مردم هميشه در صحنه هستند.
وي افزود :افرادي كه بخواهند با عناوين مختلف به نظام لطمه وارد نمايند ،مردم آگاه و هوشيار ايران اسلامي در مقابل توطئه آنها خواهند ايستاد.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به مراسمهاي باشكوه عزاداري ايام محرم در سراسر كشور اشاره كرد و گفت :مردم هوشيار ايران اسلامي با پيروزي انقلاب اسلامي نشان داده اند كه هميشه انسجام و اعتماد خود را حفظ نموده اند.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه عوامل فتنه در حال حاضر هيچ حرفي براي گفتن ندارند ، گفت : اين عوامل تنها كاري را كه براي خود مفيد مي دانند توهين به اسلام و زيرسئوال بردن نظام مقدس اسلامي ايران اسلامي است.