نحوه توزيع وقيمت گاز مايع درابرکوه

پخش فراورده های نفتی منطقه اي یزد ،عاملين تهيه وتوزيع گاز از استان فارس وشهرستان ابركوه  ،نماينده بازرگاني استان وتعدادي از مسئولين شهرستان درمحل فرمانداري ابركوه ، درزمینه ساماندهی توزیع کپسول گاز مایع بین مصرف کنندگان دراین شهرستان گفت : سيلندر گاز مايع به قيمت مصوبدرمحل  تحويل مصرف كنندگان خواهد رسيد و نظارت برنحوه توزيع به عهده بازرگاني وشركت نفت ابركوه  مي باشد .وي اضافه كرد:از 13هزارخانوارشهرستان ابرکوه  8هزارخانوار از گاز طبیعی بهره  مند میباشند ومابقی بمنظور پخت وپز وسایر موارد  از کپسول گاز مایع استفاده مي كنند.