متقاضیان دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها طبق برنامه زمان بندی  اعلام شده از سازمان هدفمندی یارانه ها می توانند با مراجعه به سایت www.refahi.ir نسبت به ثبت نلم اقدام نمایند.