سیاهپوش کردن حسينيه ها تکایا ومساجد درابرکوه

ویاران وفادارش بیش از یکصد مسجد حسینه وتکیه شهرستان ابرکوه با همکاری جوانان ونوجوانان سیاهپوش شد.