دومین یادواره سرداران و275 شهید شهرستان ابرکوه اواسط اذرماه برگزار میگردد.

کامل یادواره شهدای یازده شهرستان استان برگزار گردید و دور دوم برگزاری یادواره شهدا استان اغاز شده که اولین ان دربافق انجام شد و دومین شهرستان ابرکوه میباشد که بمنظور تجلیل از ایثار گریها وجانفشانی های شهدا وقدردانی از صبرو استقامت حانواده های معظم انان یادواره سرداران و275 شهید این شهرستان هفدهم ویاهیجدهم اذرماه برگزار خواهدشد.

سردار الله دادی بابیان اینکه باپایان یافتن برگزاری دور دوم یادواره شهدا درکلیه شهرستانها  اجلاسیه سرداران و 4هزارشهید استان نیز برگزار خواهدشد افزود همزمان با این اجلاسیه که درسال 90 خواهد بود باغ موزه دفاع مقدس نیز درمرکز استان  افتتاح خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه اولویت کشور مقابله با جنگ نرم دشمنان است وظیفه بسیجیان را دراین برهه از زمان مهم وحساس خواند وگفت: کارسازترین اقدام علیه جنگ نرم دشمنان افزایش بصیرت و بینش سیاسی باپیروی از راه شهدا و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

عادل فرمانداروفاتحی فرمانده ناحیه مقاومت  ابرکوه هم دراین نشست بابیان اینکه کمیته های تبلیغات واطلاع رسانی ترابری پشتیبانی وفرهنگی  این یادواره تشکیل گردیده و همزمان با برگزاری  این یادواره اقدامات جنبی نظیر نصب تصاویر شهدا درمعابر اصلی شهر برگزاری مسابقه نشریه دیواری با موضوع شهید وشهادت مسابقه دو رهروان شهداو برگزاری نمایشگاه تجهیزات جنگی وهمچنین ماکت یکی از عملیاتها انجام میشود برهمکاری کلیه دستگاهها بمنظو رهرچه باشکوهتر برگزارشدن دومین یادواره شهدای شهرستان تاکید نموده وگفتند : زنده نگه داشتن یاوخاطرات شهدا تجلیل از رشادت ها وترویج ایثاگریهاست.1/9/89