به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه جلسه بمنظور توجیه قصابان شهرستان درمحل اتاق اصناف با موضوع تب کنگو کریمه برگزار گردید

اين جلسه كه از ساعت 13:30 آغاز شد، ابتدا دكتر فاتحي نيا مسئول دامپزشکی شهرستان در خصوص بيماري و نحوه سرايت و راه هاي كنترل آن توضيحاتي را ارائه نمود. وي قصابان را تا قبل از تعبيه پيش سرد در كشتارگاه به راهنمايي مردم و عدم تحويل گوشت به مشتري قبل از 24 ساعت توصيه نمود.

دكتر اكرمي مسئول شبکه بهداشت ودرمان  نيز برخي از نكات بهداشتي را متذكر شد.

ومقرر شد نهادهای مربوطه نسبت به تجهیز کشتارگاه  اقدام نمایند

در ادامه نماينده قصابان مواردي را به عنوان نياز هاي اساسي و ضروري اعلام نمود