بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از پروژه نهضت ملی مسکن

عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد صبح امروز از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن ابرکوه بازدید کرد.

در این بازدید که فرماندار و تعدادی از مسئولین دستگاه های ذیربط حضور داشتند گزارشی توسط زارع زاده از اقدامات صورت گرفته و موانع پیش رو جهت تحویل مسکن ها مطرح گردید که پیگیری و بررسی آن از طریق معاون استاندار در دستور کار قرار گرفت.