بازدید فرماندار از کارخانه کاشی و سرامیک آبنوس

گزارش تصویری بازدید فرماندار از کارخانه کاشی و سرامیک آبنوس ابرکوه و بررسی روند تولید و مشکلات آن ها