بازدید خبرنگاران استان در ابركوه سرزمين كهنسال ترين موجود زنده دنيا

بازدیدنمودند.

 مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد اشنائی اصحاب رسانه استان با طرحهای عمرانی شاخص که توسط دولت خدمتگزار درمناطق وشهرستانها درحال اجراست و معرفی هرچه بیشتر اثار طبیعی وتاریخی استان را از جمله اهداف این طرح دانست وگفت: ابرکوه سومین شهرستانی است که بعد از خاتم وتفت مورد بازدید خبرنگاران قرارمیگیرد.

سید عبدالمجید قائم محمدی مصاحبه بافرمانداران وهمچنین تجلیل از خبرنگاران فعال شهرستانها که درانعکاس عملکرد دولت و نیز مسایل ومشکلات مردم تلاش میکنند را ازدیگر اهداف این بازدید ها بیان نمود وافزود: دراین طرح نقاط قوت وتوانمندیهای هرشهرستان معرفی و کم وکاستی ها با فرماندار درمیان گذاشته میشود تا در رفع انها بکوشد.

عادل فرماندارابرکوه هم درنشست با خبرنگاران استان بابیان  اینکه در دور اول سفر هیات دولت به استان یزد86طرح عمرانی در بخشهای مسکن گاز اب شرب کشاورزی مخابرات ورزشی واموزشی بتصویب  رسیده که هفتاد  مورد ان به بهره برداری رسیده به طرحهای مصوب دور دوم سفر هیات دولت به استان اشاره کرد وگفت: دردورد دوم سفر  121 طرح بمنظور توسعه وعمران شهرستان ابرکوه مصوب شده که تاکنون 35 تا40درصد پیسرفت داشته که ازآن جمله میتوان به سالن1200 نفره ورزشی ساختمان فرمانداری احداث سیلوسالن همایشهای 700 نفره اشاره کرد .

روضه الشهدا سالن ورزشی  دردست احداث بخش بهمن - اثرتاریخی گنبد عالی مدرسه شبانه روزی سالن ورزشی شهید مستوفی ناحیه صنعتی ابرکوه و سایت مسکن مهر از جمله موارد ی بود که مورد بازدید خبرنگاران درابرکوه قرارگرفت.

 

بازديد از واحدهاي صنعتي كوشش كاران، توليد كننده دستگاههاي بسته بندي مواد غذايي، دارويي و شيميايي با بيش از 45 پرسنل و همچنين لبنيات اعلا ابركوه با بيش از 70 نيروي كار مستقيم از ديگر برنامه هاي اين سفر به شمار مي رفت.
خبرنگاران استان در ادامه با حضور در محل احداث پروژه 1200 واحدي مسكن مهر از نزديك در جريان عمليات اجراي اين پروژه مهم قرار گرفتند. پروژه مسكن مهر شهرستان ابركوه كه به لحاظ تمركز واحد، بعد از شهرستان طبس، بزرگترين پروژه در حوزه مسكن مهر استان به شمار مي آيد در 71 هكتار و با حضور 9 تعاوني در قالب 1201 عضو در حال انجام است. در حال حاضر حدود 1000 نفر كارگر ساختماني در اين پروژه مشغول به كار مي باشند.

 

فرماندار ابركوه با ارائه گزارشي از برخي پروژه هاي سفر پر خير و بركت مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و همچنين اعضاي هيات دولت به استان در رابطه با شهرستان ابركوه اظهار داشت : ميزان پيشرفت مصوبات دور اول سفر هيات دولت در شهرستان ابركوه 90 درصد است. وي ادامه داد: اين ميزان براي دور دوم حدود 40 درصد مي باشد.
وي از وجود دشت هاي حاصلخيز، موقعيت ميان منطقه اي، جاذبه هاي گردشگري، نيروي انساني مستعد، وجود 220 هكتار ناحيه و شهرك صنعتي و نزديكي به جاده ترانزيتي شيراز به اصفهان به عنوان نقاط قوت و پتانسيل هاي شهرستان ابركوه ياد كرد.
فرماندار ابركوه از كمبود آب كشاورزي و صنعتي و كمبود خدمات زيرساختي خصوصا در حوزه بهداشت و درمان اين شهرستان به عنوان نيازهاي شهرستان ابركوه نام برد و خواستار رفع آنان شد.
در پايان اين سفر، خبرنگاران از سرو ابركوه بازديد و از اقدامات صورت گرفته براي نگهداري از اين اثر ملي طبيعي ارزشمند ديدن كردند

تصاوير مربوط به بازديد خبرنگاران از شهرستان ابركوه :