بازدید از پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهری ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، صبح امروز فرماندار، شهردار و مدیر آبفای شهرستان بخشی از مسائل حوزه آب و فاضلاب را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدا زارع زاده ضمن بازدید از پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهری بر تسریع تکمیل پروژه و بازگشایی معابر مسدود شده تاکید نمود.

پس از آن با حضور در اراضی و باغات حاشیه جنوبی بلوار ابوریحان، شبکه آب شرب و آسفالت این معابر با حضور برخی از اهالی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.