بازدید از آموزشگاه دخترانه فرزانگان مهردشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، "محمدهادی زارع زاده" و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان طی سلسله بازدیدها از مدارس، صبح امروز از آموزشگاه دخترانه فرزانگان مهردشت (متوسطه دوره دوم) بازدید کردند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان در این بازدیدها ضمن عرض خداقوت به کادر آموزشگاه، با حضور در کلاس درس به گفت و گو با دانش آموزان و شنیدن خواسته های آنان پرداخت.