به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه اسامی برندگان شركت كننده در مرحله اول مسابقه كتابخواني ‹‹جايگاه زن در انديشه امام خميني (ره) ›› به شرح ذيل اعلام مي گردد:

  1. زكيه اكرمي – شهرداري ابركوه
  2. اكرم زارع  -  شهرداري مهردشت
  3. فاطمه حيدري پور – فرمانداري
  4. زهرا شفيعي – بخشداري مركزي
  5. اعظم زارعزاده – آموزش و پرورش
  6. كبري قنبري - آموزش و پرورش
  7. اعظم اكرمي - آموزش و پرورش

 

براي دريافت جوايز به واحد امور بانوان و خانواده فرمانداري مراجعه شود .