سرپرست فرمانداری ابرکوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابرکوه نشست شوراهای اسلامی ودهیاریهای بخش مرکزی  صبح دیروز درمحل فرمانداری ابرکوه تشکیل گردید 

دراین نشست محامدی سرپرست فرمانداری ابرکوه گفت : دولت یازدهم درچهار سال گذشته تلاش مضاعفی برای عمران روستا ها داشته است واز دهیاران بعنوان نماینده دولت درروستا خواست  تا با همدلی وهمکاری هم جهت توسعه ، عمران وآبادانی روستاها کوشش نمایند.

لازم به ذکر است دراین نشست ضمن تقدیر وتشکر از دهیاران دوره چهارم ،حکم دهیاران جدید روستاها  به آنان اعطاء گردید