نمایشگاه کتاب در ابرکوه

دراین نمایشگاه که بمدت یک هفته در نماز خانه سپاه ناحیه ابرکوه دائر میباشد 250 عنوان کتاب با موضوعات مذهبی   دفاع مقدس  شهدا   و ایثار گری با پنجاه درصد تخفیف ارائه شده است.