جهت مشاهده دومین شماره نشریه الکتریکی ویژه ی هفته دولت فرمانداری ابرکوه اینجا کلیک کنید.