به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛ جلسه برسی وضعیت پروژه های خیری آموزشی شهرستان به ریاست محمد کاظمی نسب فرماندار و با حضور ذاکر مدیر کل توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولین شهرستان در محل  شورای اسلامی شهر مهردشت برگزار شد.

فرماندار ابرکوه با اشاره به پروژه های خیرین مدرسه ساز گفت: مشارکت بخش خصوصی در امر تعلیم و تربیت چابکی این سیستم را بدنبال خواهد داشت.


IMG_0849.jpg IMG_0858.jpg IMG_0854-1.jpg IMG_0845-1.jpg