به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه درپي درگذشت حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام مراسم بزرگداشتي از ساعت 9الي 11/30امروز درمحل مسجد جامع ابركوه برگزار گرديد دراين مراسم مسئولين واقشار مختلف مردم شركت نمودند .