ششمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی و افتتاح طرحهادرابرکوه

این طرحها که با حضور بابائی معاون برنامه ریز ی استاندار وفرهمند نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی وامام جمعه فرماندار وجمعی از مسئولین به بهره برداری رسید كه شامل زیر گذر بلوار جمهوری اسلامی بطول 35متر عرض 5/8متر وارتفاع 85/2 متروبا 1700 متر معبر سازی گازرسانی به روستاهای تیزک ،هروک ،احمد اباد و
فیرز ابادبا 1500 نفر جمعیت درقالب 400 خانوار  در ده کيلومتری شمال ابرکوه با 23کیلومتر شبکه پلی اتیلن و4700 متر خط تغذیه ونصب 450 عملک  و ساختمان دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی  صدرا با 500 متر مربع زیر بنا دریک طبقه شامل سه کلاس درس سالن نماز خانه کتابخانه ازمایشگاه اتاق مشاوره وقسمت های اداری میباشد که بمنظور احداث انها 16 میلیاردریال هزینه گردیده است.

امروز همچنین با حضور مسئولین کلنگ احداث مجموعه ورزشی کارگران ابرکوه با 1800مترمربع زیربنا و6میلیاردریال اعتبار درزمینی بمساحت 18600 متربه زمین زده شد.