حركت نمادين کودکان بمناسبت عيد سعيد قربان در ابرکوه

حضور درحرم امام زاده احمد(ع) این شهر  لباس احرام پوشیده باگردش به دور ماکت کعبه طواف نمادین بجااورده و باخواندن سرود عید قربان را گرامی داشتند.