جشن روز دختر به مناسبت ولادت حضرت معصومه(س)دركانون پرورش فكري

ابركوه با حضور معاون فرماندار ابركوه وغني معاون كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان استان ورئيس آموزش پرورش شهرستان ابركوه درتاريخ 18/7/89 برگزار گرديد .