تشکیل جلسه شورای توسعه گردشگری شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، جلسه شورای توسعه گردشگری شهرستان با حضور زارع زاده فرماندار و فعالان حوزه گردشگری شهرستان تشکیل شد.

در این نشست زارع زاده راهبرد این شورا را تبیین کرد و از فعالین گردشگری شهرستان خواست پیشنهادات خود را برای انتخاب دبیر شورای توسعه گردشگری این شهرستان به فرمانداری اعلام نمایند.

در ادامه اعضای جلسه نقطه نظرات خود را در راستای بهبود عملکرد و همچنین رفع مشکلات این شورا بیان نمودند.