به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه با حضور فرماندار و مسئولين دستگاههاي فرهنگي و ذيربط شهرستان ابركوه برنامه هاي گراميداشت دهه مهدويت تشريح گرديد.

در اين جلسه فرماندار با اشاره به برنامه هاي پيشنهادي دستگاهها، چنين فعاليت هايي را در انتقال مفهوم مهدويت به نسل جوان موثر دانست و اظهار داشت: بايد چنين فعاليت هايي با محوريت جوانان صورت گيرد و همه دستگاهها حمايت خود را از جوانان  و به طور كلي  گروه هاي مردمي بعمل آورند.

سيد نبي رسولي به نقش و جايگاه دستگاههاي فرهنگي و آموزشي در راستاي روشنگري نسل جوان و نوجوان اشاره و افزود: بايد متوليان امر، محتوا و مفهوم فرهنگ مهدويت را آموزش دهند و راه را براي فعاليت هرچه بيشتر  نسل جوان هموار نمايند چرا كه تعليم و تربيت در پرتو آموزه هاي ديني و مهدوي و استمرار آن ميتواند جامعه را به هدف متعالي خود برساند. ايشان ضمن تقدير از دستگاههاي شهرستان بويژه سازمان هاي ذيربط بر همكاري، هم افزايي  و الزام به نظارت بر حسن اجراي برنامه ها تاكيد نمود.

در ادامه جلسه هر يك از سازمانهاي ذيربط به تشريح برنامه هاي خود در ايام دهه مباركه مهدويت پرداختند.