به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه سيد نبي رسولي فرماندار شهرستان صبح امروز همزمان با هفته تامين اجتماعي از اين اداره بازديد كرد.

در اين بازديد فرماندار از زحمات و تلاش هاي بي دريغ كارمندان اين اداره تقدير و تشكر به عمل آورد و آنها در خدمات رسانی بیش از پیش به مردم تشویق کرد.

عباس حميدي زاده رئيس اداره تامين اجتماعي شهرستان در خصوص خدمات اين اداره تشریح کرد: شهرستان ابركوه با دارا بودن 11200 نفر بيمه شده اصلي و 1456 نفر مستعمري بگير اعم از بازنشستگان ، از كار افتادگان و بازماندگان و حدود 86 پرونده بيمه بيكاري به اين عزيزان و خانواده هاي محترمشان كه بالغ بر 33000 نفر از جمعيت شهرستان را تشكيل مي دهند خدمات رساني مي شود.

وي ميانگين دفترچه هاي درمان صادره در هر روز 70 جلد و خدمات الكترونيكي در سال 94 را كه در قالب كارگاه هاي برخوردار از ارسال ليست الكترونيكي، ليست هاي الكترونيكي ارسال شده، كارگاه هاي برخوردار از ابلاغ الكترونيك و تعداد برگ پرداخت هاي صادره بيمه شدگان است كه موجب كاهش 98 درصدي مراجعين (52924 نفر) به شعبه را فراهم نموده است.

 

 


IMG_0721.JPG IMG_0659.JPG IMG_0663.JPG IMG_0665-1.JPG IMG_0678.JPG IMG_0683.JPG IMG_0697.JPG IMG_0703.JPG IMG_0707.JPG IMG_0717.JPG