فرماندار ابركوه:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه سيد نبي رسولي فرماندار شهرستان كه از بخش هاي مختلف نمايشگاه پويندگي، بالندگي و جواني جمعيت، ديدن كرد، جمعيت كشور بويژه جمعيت جوان را نماد اقتدار خواند و تلاش هاي مسئولان امر در حوزه بهداشت را ستود و اظهار داشت: مسئولين از رهگذر بهداشت و درمان فعاليت هايي را براي آگاهي بخشي  در حوزه هاي مختلف بهداشت، سلامت و افزايش جمعيت جوان تا سر حد توان انجام مي دهند، اما اين در حد انذار است و اين خود مردم هستند كه بايد با رعايت اصول اخلاقي، روش هاي صحيح بهداشتي و تربيتي ضمن طي راه هاي پيشگيرانه در جهت سلامت، بر اقتدار، پايداري و توسعه كشور بيش از پيش نظام را همراهي نمايند.

ياد آور مي گردد كه اين نمايشگاه به منظور بالا بردن سطح آگاهي خانواده ها و جوانان در زمينه هاي مختلف ازدواج، تغذيه سالم، مديريت صحيح مالي خانواده، شيوه و سبك زندگي سالم و ...از تاريخ شانزدهم خرداد به مدت يك هفته در  درمانگاه شهيد ولي شهرستان ابركوه داير مي باشد.