با حضور معاون هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد:

به گزارش روابط عمومي فرمانداری در اين جلسه برزگرزاده فرماندار شهرستان با تبريك اعياد شعبانيه از مسئولين و دست اندركاران برگزاري چنين جشنواره اي تقدير و تشكر كرد و افزود:

اين شهرستان هر ساله 17 آبان ماه سالروز ورود آقا امام رضا(ع) به ابركوه را با تمام توان جشن ميگيرد و با داشتن روزي چون 17 آبان اين ظرفيت را دارد كه به شايستگي اين جشنواره را برگزار نمايد.

در ادامه اين جلسه معاون هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان برنامه هاي فرهنگي هنري استان يزد از جمله جشنواره هفته فرهنگ رضوي و جشنواره مستند و فيلم داستاني كوتاه رضوي اظهار داشت:

با توجه به بررسي هاي انجام شده و سابقه خوب و درخشان اين شهرستان در برگزاري جشنواره هاي بزرگي چون آواها و نواهاي محلي منطقه اي ، در صدد برآمديم تا افتتاحيه اين مراسم را با حضور مقامات بنياد بين المللي امام رضا(ع) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين شهرستان برگزار نماييم.

لازم به ذكر است در ابتداي اين جلسه جواد عادل رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ابركوه با ارائه گزارشي از روند برگزاري جشنواره از فرماندار ، مدعووين و ساير ادارات تقاضاي همكاري و همراهي در زمينه هاي مالي و اجرايي كرد.