ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی ابرکوه در دستور کار فرمانداری این شهرستان قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، در اولین جلسه کمیته ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی که به ریاست فرماندار برگزار گردید راه های ارتقاء این درمانگاه به درمانگاه تخصصی بررسی و با توجه به این که این ارتقاء بر اساس ضوابط سطح بندی، منوط به افزایش تعداد بیمه شده ها به بیش از ۴۰ هزار نفر است، بر افزایش تعداد بیمه شده ها و همکاری بین بخشی در این زمینه  تاکید گردید.

ساخت سرای پزشکان به منظور استفاده پزشکان غیر بومی، مشارکت خیرین در طرح های توسعه ای، راه اندازی مهد کودک ویژه فرزندان پزشکان و کارکنان، از جمله مواردی بود که در این کمیته مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.

گفتنی است که تعداد بیمه شده های شهرستان افزون بر۳۷۳۰۰ نفر می باشد.