شناسه : 811134
875 تن محصول "مجدي" در ابرکوه توليد شد

875 تن محصول "مجدي" در ابرکوه توليد شد


مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت: کشاورزان اين شهرستان امسال 875 تن محصول مجدي (نوعي طالبي محلي) در اين شهرستان برداشت کردند.
875 تن محصول "مجدي" در ابرکوه توليد شد
"سعيد اکبر زاده" افزود: اين محصول در وسعت 35 هکتار از اراضي کشاورزي شهرستان کشت و توليد شده است.
وي متوسط برداشت محصول در هر هکتار را 25 تن بيان کرد و با اشاره به اينکه محصول ياد شده علاوه بر مصرف در داخل شهرستان و استان يزد به استانهاي همجوار نيز صادر مي شود گفت: اين محصول در ديگر مناطق کشور نيز از مشتريان پر و پا قرصي برخوردار است.
اکبرزاده, تعداد خانوارهاي فعال در کشت اين محصول را 200 خانوار روستايي و کشاورز اعلام کرد.
به گفته او پنج هزار و 700 خانوار کشاورز در ابرکوه با استفاده از 830 حلقه چاه کشاورزي, 39رشته قنات و 17 هزار هکتار اراضي حاصلخيز, سالانه بيش از 150 هزار تن محصولات مختلف کشاورزي توليد مي کنند.
ابرکوه در 120 کيلومتري جنوب غربي شهر يزد قرار دارد.