شناسه : 609682
برزگرزاده، فرماندار ابرکوه:

43شعبه اخذ رای برای انتخابات 90 در ابركوه پیش بینی شد


فرماندار ابركوه گفت: 43شعبه اخذ رای در این شهرستان برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.
برزگرزاده، فرماندار ابرکوه:

اسماعیل برزگر زاده فرماندار ابرکوه در این باره اظهار داشت:از این تعداد 17شعبه اخذ رای ثابت وسیار درحوزه شهری11 شعبه سیار و ثابت در روستاهای بخش مركزی و 15شعبه ثابت و سیار در بخش بهمن برنامه ریزی شده است تا زمینه حضور آسان برای احاد مردم فراهم شود.
وی ادامه داد : تمام سعی و تلاش همه دست اندركاران امر برگزاری انتخابات ، عمل به قانون و حفاظت وصیانت از آراء مردم است.
وی تصریح كرد: شهرستانهای ابركوه ، بافق ، بهاباد ، خاتم درحوزه نمایندگی مهریز یك كرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارند واین حوزه بزرگترین حوزه نمایندگی مجلس استان وحتی كشور است .
وی گفت :700نفر عوامل و دست اندركاران امرانتخابات نهمین دوره مجلس شامل اعضای هیات اجرایی ، نظارت شورای نگهبان ، بازرسان ،نمایندگان فرماندار و نیروهای انتظامی دراین شهرستان می باشند.
فرماندار ابركوه تصریح كرد: مردم فهیم و انقلابی با تاسی از فرامین مقام معظم رهبری باحضور حضور چشمگیر مردم وحداكثری خودشان در انتخابات مجلس تمام توطئه های شوم دشمنان را نقش برآب خواهند كرد.

منبع :ایرنا