شناسه : 811084
40 واحد مسکوني مصوبه سفر مقام معظم رهبري در ابرکوه در دست ساخت است

40 واحد مسکوني مصوبه سفر مقام معظم رهبري در ابرکوه در دست ساخت است


رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ابرکوه گفت: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري 40 واحد مسکوني در اين شهرستان در دست ساخت است.
40 واحد مسکوني مصوبه سفر مقام معظم رهبري در ابرکوه در دست ساخت است
"حسين برزگر" افزود: اين واحدهاي مسکوني در روستاهاي شهرسب، هاروني و شهرمهردشت بخش بهمن با 35 درصد پيشرفت کاري در دست ساخت مي باشد و تا اوايل سال آينده به بهره برداري مي رسد.
حسين برزگر اظهار داشت: زيربناي هر يک از اين واحدهاي مسکوني 60 متر مربع است که با چهار ميليارد ريال از محل اعتبارات ياد شده و تسهيلات بانکي احداث مي شود.
وي گفت: واحدهاي مسکوني ياد شده به واجدين شرايط فاقد مسکن روستايي و شهري واگذار و تسهيلات آن به صورت اقساط 12 ساله با کارمزد چهار يا پنج درصد از آنان دريافت خواهد شد.