شناسه : 609731
بخشدار مركزی ابركوه:

4 میلیارد ریال بودجه برای طرح هادی 6 روستای بخش مركزی اختصاص یافت


بخشدارمركزی ابركوه گفت: 4 میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات استانی برای اجرای طرح هادی شش روستای بخش مركزی اختصاص یافت .
بخشدار مركزی ابركوه:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از خبرگزاری ایرنا احمد آخوندی در این باره اظهار داشت : این میزان بودجه برای برای زیر سازی ، جدول گذاری، آسفالت و پیاده رو سازی ، زیر سازی معابر روستاهای هروك ، فیض آباد ، عزیز آباد ، مدوئیه ، شمس آباد ، فراغه این بخش خواهد شد.
وی بهسازی معابر و رعایت ضوابط ایمن سازی ساختمان در روستا را از اهداف اجرای طرحهای هادی درروستاها ذكر نمود.
وی ادامه داد: بخش مركزی ابركوه دارای دو دهستانهای فراغه وتیرجرد و 20 روستای تحت پوشش و 17 روستای دارای دهیاری فعال می باشد.