شناسه : 617224

27نفر برای شوراهای اسلامی درشهر و روستاهای ابرکوه ثبت نام کردند


دبیر ستاد انتخابات شهرستان ابرکوه گفت: تا لحظه ارسال خبر 27نفر برای شوراهای اسلامی درشهر و روستاهای ابرکوه ثبت نام کردند .

غلارمرضا حیدری در این رابطه اظهار داشت: از این تعداد 1نفر در شهر ابرکوه و1نفر در بخش بهمن و 25 نفر در روستاهای بخش مرکزی داوطلب نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مناطق روستایی این شهرستان ثبت نام

کردند.وی گفت : افراد واجد شرایط می توانند برای نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ساعت هشت صبح الی 5 بعد از ظهر به فرمانداری یا بخشداریهای ابرکوه و بهمن مراجعه و ثبت نام کنند.

حیدری ادامه داد: سی شورا درشهرستان ابرکوه درسومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی فعالیت دارند که این رقم درچهارمین دوره انتخابات شوراها بخاطر افزایش خانوار در روستاهای جلال آباد وخسر وآباد بخش مرکزی ابرکوه به 32شورا

می رسد. این مسئول تاکید کرد: کار ثبت نام تا پایان روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه ادامه دارد .