شناسه : 617937
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه:


  به گزارش روابط عمومی فرمانداری به نقل از خبرنگار فارس در ابرکوه؛ محمدعلی حاتمی‌زاده اظهار داشت: کار برداشت گندم از سطح 5هزار و 700 هکتار از اراضی کشاورزی ابرکوه از نیمه خردادماه آغاز شده و تا دو ماه ادامه پیدا می‌کند. وی افزود: در حال حاضر هشت دستگاه کمباین، 30 دستگاه دروگر در امر برداشت محصول، یاری رسان گندمکاران این شهرستان هستند. حاتمی عنوان کرد: 12 شبکه نظارت بر برداشت غلات نیز بر کار برداشت گندم شهرستان نظارت می‌کنند. وی با بیان اینکه هزار و 400 نفر بهره‌بردار در بخش گندم در شهرستان ابرکوه هستند، اظهار داشت: جهاد کشاورزی در راستای بهره‌برداری بیشتر از تولید گندم همچنین افزایش درآمد بهره‌برداران، تمامی تلاش خود را برای مبارزه با آفت سن در این شهرستان به کار گرفته است. حاتمی‌زاده ادامه داد: به خاطر کنترل مناسب سن گندم توسط کشاورزان و پیگیری شبکه مراقبت سن گندم در شهرستان، امسال شاهد حداقل سن‌زدگی در این محصول بودیم. نتیجه این تلاش‌ها تولید گندم با کیفیت‌تری در ابرکوه نسبت به سالیان گذشته بود. حاتمی‌زاده در مورد خرید گندم و مشکلات پیش رو گفت: به علت قیمت‌های پایین خرید تضمینی، کشاورزان رغبت چندانی به تحویل گندم به شبکه دولتی ندارند. وی افزود: برخی شایعات منتشرشده پیرامون احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز باعث عدم تحویل گندم به مراکز خرید شده است و گندم تولیدی در انبارهای کشاورزان نگهداری می‌شود. حاتمی‌زاده با بیان اینکه گندم یک محصول راهبردی کشور است، بیان داشت: با توجه به اینکه این محصول باید در تأمین نیازهای غذایی انسانی به کار گرفته شود، از کشاورزان می‌خواهیم که محصول خود را به مراکز و شرکت‌های بازرگانی دولتی تحویل دهند. وی ادامه داد: در صورت تحقق چنین کاری از خروج و قاچاق گندم و استفاده از این محصول در بخش دام جلوگیری می‌شود.
یک خطا در زمان پردازش قالب رخ داده.
34630032
1## 
2## Velocity Transform Template 
3## 
4## All dynamic elements in a structure can be accessed as a Velocity variable. 
5## 
6## The given structure: 
7## 
8## <root> 
9##  <dynamic-element name="main-text" type="text_area"> 
10##   <dynamic-element name="sub-image" type="image"></dynamic-element> 
11##   <dynamic-element name="sub-text" type="text"></dynamic-element> 
12##  </dynamic-element> 
13##  <dynamic-element name="more-text" type="text_area"></dynamic-element> 
14##  <dynamic-element name="ms-list" type="multi-list"> 
15##   <dynamic-element name="chocolate" type="Chocolate"></dynamic-element> 
16##   <dynamic-element name="strawberry" type="Strawberry"></dynamic-element> 
17##   <dynamic-element name="vanilla" type="Vanilla"></dynamic-element> 
18##  </dynamic-element> 
19## </root> 
20## 
21## The dynamic element "main-text" can be accessed in the following ways: 
22## 
23## $main-text.getName()   - The name "main-text" 
24## $main-text.getData()   - The data in the article for main-text 
25## $main-text.getType()   - The type "text-area" 
26## $main-text.getChildren() - A collection with two nodes (sub-image and 
27##              sub-text) that can be used in the #foreach clause 
28## $main-text.getSiblings() - A collection of elements with the name 
29##              "main-text". This will only return more than one 
30##              element if this element is repeatable. 
31## 
32## One special accessor exists for elements of type "multi-list": 
33## 
34## $ms-list.getOptions() - A collection with up to three string entries 
35##             (chocolate, strawberry, or vanilla) that can be used 
36##             in the #foreach clause 
37## 
38## Another special accessor exists for elements of type "link_to_layout": 
39## 
40## $linkToPage.getUrl() - The URL that links to the selected page in the current 
41##            community, organization, etc. 
42## 
43## The variable $journalTemplatesPath can be used to include another Journal 
44## template, e.g. #parse ("$journalTemplatesPath/LAYOUT-PARENT") 
45## 
46## The variable $viewMode specifies which mode the article is being viewed in. 
47## For example, if $viewMode evaluates to "print", that means the user clicked 
48## the print icon to view this article. 
49## 
50 
51 
52$lead.getData() 
53</br> 
54$content.getData()