شناسه : 812091
22 بهمن، روز همبستگي ملي

22 بهمن، روز همبستگي ملي


روز 22 بهمن فرا رسيد و يک بار ديگرمردم ابرکوه نیز همانند ملت غيور و هميشه در صحنه ايران اسلامي به صحنه آمدند، حماسه ماندگار خلق کردند و همبستگي و اتحاد خود را به نمايش گذاشتند.
22 بهمن، روز همبستگي ملي
ملت ايران، يکبار ديگر نشان دادند که در همه لحظه ها در صحنه ها هستند و از کشور، نظام و انقلاب خود دفاع و از رهبر و مسوولان خود حمايت مي کنند.
مردم ثابت کردند که در شرايط حساس کنوني که دشمنان هر روز بدنبال فتنه و توطئه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند، نخواهند گذاشت کوچکترين آسيبي به کشور وارد شود.
همبستگي و همدلي ملت ايران در صحنه هاي سياسي و اجتماعي بي نظير است و امسال اوج اين همبستگي را در راهپيمايي 22 بهمن ديديم و فرياد آنان عليه استکبار جهاني و آمريکا را مشاهده کرديم.
ملت قهرمان ايران اسلامي چه زيبا و با شکوه، اين حماسه را خلق کردند ؛ديدن اين حماسه حضور ، چشم جهانيان را خيره مي کند و آنان را به تعجب وا مي دارد.
در اين روز همه به خيابان ها آمدند ، کودکان در آغوش پدر ، پيران عصا در دست، مردان با قامتي استوار ، زنان با متانت و حجاب ، جوانان با شور و شوق فراوان آمدند و با حضور خود ، سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را گرامي داشتند.
22 بهمن روز همه ايرانيان و روز به رخ کشيدن وحدت ملت ايران به جهانيان و روز پيوند مردم و مسوولان است که دشمنان را به خار مذلت نشاند و توطئه هايشان را نقش بر آب ساخت.
غريو الله اکبر ملت ايران در 22 بهمن فضاي ايران اسلامي را عطر آگين کرد و نداي حق طلبي آنان را به گوش جهانيان رساند و فرياد مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسراييل آنها، کاخ استبکار جهاني را به لرزه در آورد.
مردم با حضور خود در صحنه ثابت کردند که ايران اسلامي را دوست دارند و از آرمان هايش پاسداري مي کنند.
ملت ايران، استقلال آزادي و جمهوري اسلامي که امام راحل عظيم الشان براي ما به ارمغان آورد را پاس داشتند و به شکرانه اين نعمت به صحنه آمدند.
انقلابي که امام خميني (ره) آن را بر پايه حکومت الله بنيان نهاد و پايه گذاري کرد و امروز توسط ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي هدايت مي شود و در جهان سربلند و پر افتخار مي درخشد.
امروز شهداي انقلاب اسلامي چون ستارگاني در پهنا و گسترده ايران اسلامي مي درخشند و ياد و خاطره آنها در اذهان همه زنده و جاويدان است.
امروز نهضت هاي انقلابي و حرکت هاي ظلم ستيزي و استکبار ستيزي در جهان به ويژه ملت هاي مسلمان تاثير گرفته از انقلاب اسلامي ايران است.
ملت ايران به برکت اين انقلاب، دستاورد ها و افتخارات عظيمي را در عرصه هاي گوناگون کسب کردند و امروز نام ايران اسلامي بر بلنداي عرصه علم و دانش مي درخشد.
به دليل هراس دشمنان از پيشرفت هاي ايران، توطئه هاي آنان روز به روز عليه اين نظام و ملت افزايش مي يابد اما آنها غافل از اينکه مردم ما هوشيار و در صحنه هستند.
روز 22 بهمن امسال، اوج شکست دشمنان در فتنه انگيزي و توطئه عليه ايران اسلامي است.
به اميد روزي که کاخ هاي استکبار جهاني در هم فرو ريزد و پرچم اسلام ناب محمدي (ص) به دست تواناي فرزند پيامبر (ص) حضرت آيت الله خامنه اي به صاحب اصلش، صاحب الزمان (عج) سپرده شود و اسلام ناب محمدي (ص) سراسر گيتي را در نورد. انشاء الله